Breaking News:

Ramadan

15 Surat Pendek yang Bisa Dibaca saat Salat Tarawih, Mudah dan Cepat Dihafalkan

Kumpulan surat-surat pendek ini bisa dibaca saat melakukan Salat Tarawih selama Ramadan 1442 Hijriah.

Penulis: - | Editor: Junisah
Kompas.com
Ilustrasi membaca Alquran. 

TRIBUNKALTARA.COM - Kumpulan surat-surat pendek ini bisa dibaca saat melakukan Salat Tarawih selama Ramadan 1442 Hijriah.

Terdapat 15 surat pendek dari Alquran yang bisa dibaca bergantian dalam setiap rakaatnya.

Surat-surat pendek ini dibaca saat melakukan Salat Tarawih 11 rakaat maupun 23 rakaat.

Berikut TribunKaltara.com rangkum bacaan latin beserta terjemahnya:

Baca juga: Doa Buka Puasa yang Benar Menurut Ustaz Abdul Somad, Bolehkah Pakai Allahumma Laka Shumtu?

Ilustrasi mengaji atau membaca Alquran.
Ilustrasi mengaji atau membaca Alquran. (Freepik)

1. Al-Fatihah

 • Bismillahirrahmanirrahiim
 • Alhamdulillahirabbil ‘alamiin
 • Arrahmaa nirrahim
 • Maalikiyaumiddin
 • Iyyakana’ buduwa iyya kanas ta’iin
 • Ihdinassyirathal mustaqiim
 • Sirathalladzina an ‘am ta ‘alaihim ghoiril maghdhubi ‘alaihim waladhooliin

Baca juga: Viral Salat Tarawih 23 Rakaat Super Cepat Hanya 6 Menit, Begini Kisah Unik di Baliknya

Artinya:

 • Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
 • Segala puji untuk Allah, Tuhan semesta alam
 • Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang
 • Pemilik hari pembalasan
 • Hanya kepada engkau sembahan kami dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan.
 • Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus
 • Yaitu jalan orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan yang sesat.

2. Al-Ikhlas

 • Bismillahirrahmanirrahiim
 • Qulhuwallahuahad
 • Allahusomad
 • Lam yalid walam yulad
 • Walamyakullahu kufuwanahad

Artinya :

 • Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang
 • Katakan lah Muhammad “Dialah Allah yang Maha Esa”
 • Allah tempat kita meminta segala sesuatu
 • Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan
 • Dan tidak ada satupun yang setara dengan Dia.

3. Al-Falaq

 • Bismillahirrahmanirrahiim
 • Qul a’udzu birobbil falaq
 • Minsyarri maa kholaq
 • Wamin syarri ghoosiqin idza waqob
 • Wamin syarrinnaffa syatifil ‘uqod
 • Wsaminsyarri haa sidin idza hasad

Artinya :

 • Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih juga maha penayang
 • Katakan lah Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai fajar (subuh)
 • Dari semua kejahatan makhluk yang ia ciptakan
 • Dan kejahatan malam apabila telah datang gelap gulita
 • Dari kejahatan perempuan penyihir dan yang meniup pada talinya (buhul-buhulnya)

4. An-Nas

 • Bismillahirrahmanirrahiim
 • Qul a’udzu birabbinnas
 • Malikinnas
 • Ilahinnas
 • Minsyarril was wasil ghonnas
 • Aladzi yuwas wisu fi suduurinnas
 • Minnal jinnati wan nas

Artinya :

 • Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang
 • Katakanlah “Aku berlindung kepada Tuhan-nya Manusia”
 • Raja Manusia
 • Sembahan dari Manusia
 • Dari kejahatan bisikan para setan yang tersembunyi
 • Yang membisikkan banyak kejahatan ke dalam dada manusia
 • Dari golongan para jin dan manusia.

5. Al-Quraisyi

 • Bismillahirrahmanirrahiim
 • La ilaa fikurais
 • Ilaa fihim rihlatasyita iwashoif
 • Fal ya’ budu rabbahaa dzal bait
 • Alladzi ata’ ‘amahum minjuui, wa aamanahum min ghouf

Artinya :

 • Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang
 • Karena dari kebiasaan orang-orang Quraisy
 • Yaitu kebiasaan mereka dalam bepergian pada musim dinging dan musim panas
 • Maka hendaklah mereka ikut menyembah tuhan pemilik rumah ini (Ka’bah)
 • Yang telah memberikan kita makanan ketika mereka merasakan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.

6. Al-Kautsar

 • Bismillahirrahmanirrahiim
 • Inna a’toinaa kal kautsar
 • Fasolli lirobbika wanhar
 • Inna syaniaka huwal abtar

Artinya :

 • Dengan meneybut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang
 • Sungguh Allah telah memberimu (Muhammad) banyak nikmat
 • Maka laksanakanlah shalat atas dasar karena tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai bentuk ibadah mendekatkan diri kepada tuhanmu
 • Sungguh, orang orang yang membencimu adalah mereka yang terputus dari rahmat Allah.

7. Al-Kafirun

 • Bismillahirrahmanirrahiim
 • Qulyaa ayyuhal kaafiruun
 • Laa a’budumaa ta’buduun
 • Walaa antum ‘abidunamaa a’bud
 • Walaa ana ‘abudummaa ‘abadtum
 • Walaa antum ‘aabidunamaa a’bud
 • Lakumdiinukum waliyadiin

Artinya :

 • Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang
 • Katakanlah Muhammad kepada orang kafir “Wahai orang orang kafir !”
 • Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah
 • Dan kamu tidak menyembah apa yang kamu sembah
 • Aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah
 • Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah
 • Untukmu agamamu dan untukku pula agamaku.

8. Al-Lahab

 • Bismillahirrahmanirrahiim
 • Tabbat yadaa abiilahabiwwatab
 • Maa aghna anhumaluhu wamaa kasab
 • Sayaslaa naa rondza tallahab
 • Wamrooatuhu hamma latal hatob
 • Fiijidihaa hablummimmasad

Artinya :

 • Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang
 • Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar, binasa dia
 • Tidaklah berguna baginya limpahan hartanya yang telah ia usahakan
 • Kelak ia akan masuk ke dalam api yang bergejolak panas (neraka)
 • Dan begitu juga dengan istrinya, si pembawa kayu bakar (penyebar fitnah)
 • Di lehernya terdapat tali dari sabut yang telah di pintal.

9. An-Nasr

 • Bismillahirrahmanirrahiim
 • Idzajaa anashrullahiwal fathr
 • Wara aitanna sayad ghuluna fii diinillahi afwaa ja
 • Fasabih buhamdirabbika wastaghfirhu innahu kaa tawwaba

Artinya :

 • Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang
 • Apabila telah datang pertolongan dan kemenangan dari Allah
 • Dan engkau melihat orang orang berbondong masuk agama Allah (islam)
 • Maka bertasbihlah memuji nama Tuhanmu (Allah) dan memohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Allah maha penerima tobat.

10. Al-Maun

 • Bismilllahirrahmanirrahiim
 • Ara aitaladzi yukadzibu buddin
 • Fadzalikalazi yadu’ulyatim
 • Walaa yahudhu ‘alaa tho’amilmiskiin
 • Fawailulil mushollin
 • Alladzinahum angsholaa tihim saahuun
 • Alladzinahum yuraa uun
 • Wayam na’u nal maa’uun

Artinya :

 • Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang
 • Tahukah kalian orang yang tergolong mendustakan agama
 • Maka mereka ialah orang yang menghardik anak yatim
 • Dan tidak memberi makan orang miskin
 • Maka celakalah orang yang melaksanakan shalat, namun
 • Orang itu lalai terhadap shalatnya.
 • Orang yang berbuat ria
 • Dan enggan juga memberikan bantuan.

11. Quraisy

 • Li-ilaafi quraish
 • Elaafihim rihlatash shitaa-i wass saif
 • Fal y'abudu rabba haazal-bait
 • Allazi at'amahum min ju'inw-wa-aamana hum min khawf

Artinya:

 • Karena kebiasaan orang-orang Quraisy,
 • (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas.
 • Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka‘bah),
 • yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.

12. Al Fil

 • Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashaabil fiil
 • Alam yaj'al kai dahum fii tad liil
 • Wa arsala 'alaihim tairan abaabiil
 • Tar miihim bi hi jaaratim min sij jiil
 • Faja 'alahum ka'asfim m'akuul

Artinya:

 • Tidakkah engkau (Muhammad) perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah?
 • Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia?
 • dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong,
 • yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar,
 • sehingga mereka dijadikan-Nya seperti daun-daun yang dimakan (ulat).

13. Al Humazah

 • Wai lul-li kulli hu mazatil-lumaza
 • Al-lazi jama'a maalaw wa'addadah
 • Yahsabu anna maalahu akhladah
 • Kalla layum ba zanna fil hutamah
 • Wa maa adraaka mal-hutamah
 • Narul laahil-muuqada
 • Al latii tat tali'u 'alalafidah
 • Innaha 'alaihim muusada
 • Fii 'amadim-mu mad dadah

Artinya:

 • Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela,
 • yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya
 • dia (manusia) mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya.
 • Sekali-kali tidak! Pasti dia akan dilemparkan ke dalam (neraka) Hu¯amah.
 • Dan tahukah kamu apakah (neraka) Hu¯amah itu?
 • (Yaitu) api (azab) Allah yang dinyalakan,
 • yang (membakar) sampai ke hati.
 • Sungguh, api itu ditutup rapat atas (diri) mereka,
 • (sedang mereka itu) diikat pada tiang-tiang yang panjang.

14. Al 'Asr

 • Wal' asr
 • Innal insaana lafii khusr
 • Il lal laziina aamanu wa 'amilus saali haati wa tawa saw bil haqqi wa tawa saw bis sabr

Artinya:

 • Demi masa,
 • sungguh, manusia berada dalam kerugian,
 • kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.

15. At Takatsur

 • Al haaku mut takatsur
 • Hatta zurtumul-maqoobir
 • Kalla sawfa ta'lamuun
 • Tsumma kalla sawfa ta'lamuun
 • Kalla law ta'lamuuna 'ilmal yaqiin
 • Latara-wun nal jahiim
 • Tsumma latara wunnaha 'ainal yaqiin
 • Tsumma latus alunna yauma-izin 'anin na'iim

Artinya:

 • Bermegah-megahan telah melalaikan kamu,
 • sampai kamu masuk ke dalam kubur.
 • Sekali-kali tidak! Kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu),
 • kemudian sekali-kali tidak! Kelak kamu akan mengetahui.
 • Sekali-kali tidak! Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti,
 • niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim,
 • kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri,
 • kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan (yang megah di dunia itu).

(*)

Sumber: Tribun Kaltara
BERITATERKAIT
 • Ikuti kami di
  KOMENTAR

  BERITA TERKINI

  © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
  All Right Reserved